Code 95 is verplicht in de Europese Richtlijn vakbekwaamheid. In deze Europese Richtlijn staat wat u moet doen om beroepschauffeur te worden én te blijven. De Richtlijn geldt voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken

Veronica Verkeersschool voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan de certificering. Op grond daarvan heeft het Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid ons het certificaat Gecertiiceerd opleider voor het Scholingsfonds voor de Bouw verstrekt. Via www.Scholingsfonds.nl kunt u uw werknemers die bij het Scholingsfonds zijn aangesloten aanmelden voor de nascholing Het Nieuwe Rijden, of stuur een mail via onze contactpagina.

Veronica Verkeersschool voldoet aan de eisen, die gesteld zijn aan de certificering. Op grond daarvan heeft VTL ons het certificaat “Gecertificeerd Opleider Transport & Logistiek” verstrekt. Via www.soobsubsidiepunt.nl kunt u SOOB-subsidie aanvragen voor diverse opleidingen, waaronder Het Nieuwe Rijden (HNR) en Riijoptimalisatie 1, Manoeuvreren en Chauffeur LZV. Wij ondersteunen u graag bij het aanvragen en indienen van het subsidiedossier.

Wat is de code vakbekwaamheid?

Dit is Code 95 op het rijbewijs. De code vakbekwaamheid komt in de plaats van het papieren chauffeursdiploma

Hoe krijg ik de code vakbekwaamheid?

Categorie D: Om de code op het rijbewijs te krijgen, moet je per 10 september 2008 je basiskwalificatie halen. Als je slaagt voor het rijexamen categorie voor D en je hebt je basiskwalificatie gehaald, dan registreert het CBR een VvG, VvR en VvV in het rijbewijsregister. Bij de afgifte van het rijbewijs zal achter de categorie D een code 95 worden vermeld. De einddatum is 5 jaar gerekend vanaf de datum van afgifte van je rijbewijs. Als je niet binnen een half jaar na registratie je rijbewijs aanvraagt, wordt de einddatum 5 jaar na de datum van registratie van de VvV. Categorie C: Om de code op het rijbewijs te krijgen, moet je per 10 september 2009 je basiskwalificatie halen. Als je slaagt voor het rijexamen categorie voor C en je hebt je basiskwalificatie gehaald, dan registreert het CBR een VvG, VvR en VvV in het rijbewijsregister. De basiskwalificatie behaal je per categorie.

Hoe houd ik de code 95 vakbekwaamheid?

Hiervoor moet u nascholing volgen. Als u in de 5 jaar voor de einddatum code 95 35 nascholingsuren hebt gevolgd, wordt de code weer voor 5 jaar verlengd. Het CBR (afdeling CCV) registreert de uren van de nascholing. Het CBR registreert bij 35 nascholingsuren een VVN in het rijbewijsregister. De nascholing geldt voor categorie C en D, dus als u beide categorieën heeft, hoeft u maar 1 keer 35 uur nascholing te volgen.

Mijn code vakbekwaamheid is 5 jaar geldig, mijn rijbewijs 10 jaar, hoe zit dat?

De geldigheidsduur van Nederlandse rijbewijzen is op dit moment 10 jaar. Met inwerkingtreding van de Derde Rijbewijsrichtlijn in januari 2013 zal de maximale geldigheidsduur van de categorie C of D nog maar 5 jaar zijn. Als de einddatum van vakbekwaamheid en einddatum geldigheid van de categorie gelijk zijn of dicht bij elkaar liggen hoeft u uw rijbewijs maar 1 keer te vernieuwen. U krijgt dan in 1 keer een nieuwe geldigheidsduur voor het rijbewijs en de vakbekwaamheid.

Ik heb al categorie C of D op mijn rijbewijs, hoe kom ik aan de code 95 vakbekwaamheid?

Als u voor 10-09-2008 categorie D op het rijbewijs hebt staan en voor 10-09-2009 categorie C, dan hoeft u geen Basiskwalificatie Vakbekwaamheid te behalen. Wel moet u uw nascholing halen om code 95 op het rijbewijs te krijgen. (zie ook ‘Hoe hou ik de code vakbekwaamheid?’) U heeft hiervoor 7 jaar de tijd na de invoering code vakbekwaamheid. Dit betekent dat iedere beroepschauffeur met de categorie D op 10-09-2015 en voor de categorie C op 10-09-2016 een code moet hebben om zijn beroep uit te mogen oefenen. Als u binnen 7 jaar uw nascholing haalt krijgt u de volgende einddatum bij code 95 op uw rijbewijs: Categorie C: 10-09-2021 (einddatum nascholing 2016 + 5 jaar) Categorie D: 10-09-2020 (einddatum nascholing 2015 + 5 jaar)

WAAROM VERONICA?

5 Redenen om voor Veronica te kiezen

  • Wij de oudste en meest ervaren rijschool in Utrecht zijn
  • Wij een zeer hoog slagingspercentage voor grote rijscholen hebben
  • Wij je een op persoonlijke omstandigheden aangepaste opleiding garanderen
  • Wij elk denkbaar lesmiddel effectief gebruiken om zo snel mogelijk tot resultaat te komen

Wat onze leerlingen zeggen

 
Else Breukelman
Vond de lessen van Calvin altijd erg chill, en heb daardoor erg snel m’n autorijbewijs binnnengehaald:)
Noah Z
Hier mijn rijbewijs mogen halen bij Veronica. Erg goede rijschool met super vriendelijke mensen. Voor de jongere mensen onder ons. Thom is een echte aanrader om bij te lessen!! Zeker het proberen waard als je nog twijfelt over een rijschool. Of natuurlijk wilt overstappen omdat je eigen rijschool toch niet zo is als dat je had gehoopt.