Na een uitgebreide controle van het voertuig moet ook de aanhangwagen of oplegger worden aangekoppeld. Op verschillende soorten wegen binnen en buiten de bebouwde kom zal u het rijgedrag en verkeersinzicht met de vrachtauto en aanhangwagen leren. Ook de bijzondere manoeuvres op industrieterreinen en bij laadperrons hebben de volledige aandacht. Aansluitend aan de rijopleiding doet u rijexamen bij het CCV.

Voor het aanvragen van het C1E-rijbewijs moet u minimaal 18 jaar zijn.

Voorafgaand aan de lessen dient u in bezit te zijn van een C1-rijbewijs.

Voorafgaand aan het examen dient u medisch goedgekeurd te zijn. U moet hiervoor een gezondheidsverklaring indienen.

Gecertificeerd opleider Transport & Logistiek, SOOB subsidie

Het is voor werkgevers mogelijk om een SOOB subsidie aan te vragen. Dit is een subsidie tot 75% van het lesgeld. Hierbij is een baangarantie van 1 jaar voor de kandidaat verplicht.

Door deze subsidies stimuleert SOOB Subsidiepunt het volgen van opleidingen en trainingen voor huidige én toekomstige medewerkers in de bedrijfstak. Het Sectorinstituut Transport en Logistiek verzorgt de uitvoering van het subsidiebeleid.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Sectorinstituut Transport en Logistiek

C1E Dagopleiding van 7 uur inclusief praktijkexamen nu voor slechts €1125,- inclusief BTW

Prijzen gelden vanaf 1 januari 2024 en alle voorafgaande prijslijsten zijn hiermee vervallen.