In de rol van rijleraar bij Veronica Verkeersschool, ben je een sleutelfiguur in het leerproces van studenten. Je brengt niet alleen je vaktechnische kennis over, maar speelt ook een cruciale rol in het creëren van een veilige en stimulerende leeromgeving. Om dit te bereiken, wordt van jou verwacht:

– Betrokkenheid: Je bent sterk betrokken bij het leerproces en het welzijn van je studenten. Met empathie en assertiviteit draag je bij aan het behalen van gewenste leerresultaten.

– Voorbeeldfunctie: Als Veronica rijleraar fungeer je als rolmodel. Je integriteit en representativiteit zijn essentieel om een positieve invloed uit te oefenen op je studenten.

– Diversiteit en openheid: Je kunt diversiteit hanteren en staat open voor diverse perspectieven. Dit maakt je in staat om complexe vraagstukken bespreekbaar te maken en te hanteren.

– Flexibiliteit: Je bent creatief en flexibel, zowel in het aanpassen aan verschillende situaties als in het inspelen op de wensen en leerbehoeften van je studenten.

– Effectief handelen: Je handelt doelgericht, efficiënt en kostenbewust. In onverwachte en mogelijk escalerende situaties blijf je rustig en doortastend.

– Privacy en verantwoordelijkheid: Je behandelt vertrouwelijke gegevens en organisatiegevoelige informatie met zorg en respect.

– Reflectie en verbetering: Je hebt een leergierige houding en reflecteert regelmatig op je beroepsmatig handelen, waardoor je voortdurend leert en je vaardigheden optimaliseert.

– Onderwijskundige bekwaamheid: Je beschikt over vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische bekwaamheid en werkt volgens het beleid en de visie van de onderwijsinstelling.

Kerntaken en werkprocessen:

Als Veronica rijleraar voer je diverse kerntaken en werkprocessen uit, waaronder:

– Aanbieden van onderwijsactiviteiten: Je bereidt onderwijsactiviteiten voor, voert deze uit, evalueert ze en ondersteunt bij beoordeling en examinering. Daarnaast zorg je voor een veilige leeromgeving en stem je de activiteiten af met betrokkenen.

– Werken aan kwaliteit en deskundigheid: Je werkt aan je eigen deskundigheid en draagt bij aan kwaliteitszorg binnen het onderwijs.

Bij Veronica Verkeersschool bieden we je de mogelijkheid om te groeien en je passie voor onderwijs in de praktijk te brengen. Word een Veronica rijleraar en draag bij aan de ontwikkeling van de volgende generatie bestuurders, terwijl je zelf blijft leren en groeien in je rol als vak professional. Zie ook onze openstaande vacature!